Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 3, 2019 in Remont i budowa |

Budownictwo rządzi się swoimi prawami

Budownictwo rządzi się swoimi prawami

Prawo budowlane,a konkretnie mówiąc ustawa o prawie budowlanym normuje działalności, które obejmują sprawy projektowania, budowy, utrzymania oraz rozbiórki obiektów budowlanych oraz ma na celu określenie zasad działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. Reasumując jest to jeden z działów prawa administracyjnego, który reguluje wszystkie kwestie związane z poszczególnymi etapami budowy różnego rodzaju budynków oraz budowli, ich utrzymanie oraz w końcowym etapie rozbiórkę.
Z pierwotnym prawem budowlanym spotkano się już w starożytności. Najstarszy zbiór z przepisami jaki został odnaleziony pochodzi z około 1770 roku przed naszą erą i zapisany został w Kodeksie Hammurabiego.

CZEMU TO PRAWO SŁUŻY

Wszystkie przepisy zawarte w ustawie o prawie budowlanym mają na celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwo publiczne. Wszystkie obiekty, które są wznoszone muszą spełniać normy i wytyczne zawarte w ustawie. Ma to nam zagwarantować wytrzymałość i bezpieczeństwo podczas prawidłowego codziennego użytkowania budynków.

KATASTROFA BUDOWLANA

Na całym świecie zdarzają się również tzw. katastrofy budowlane. Jest to zjawisko niezamierzonego oraz gwałtownego zniszczenia całej budowli lub jej części wraz z konstrukcyjnymi elementami. Dochodzi do nich zazwyczaj w wyniku działania zdarzeń losowych np. oddziaływanie sił natury, do których zaliczamy: wiatr, opady atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne. Jednak zdarza się, że do katastrofy dochodzi w wyniku działań człowieka : wybuchy, wypadki z udziałem maszyn. Kolejną przyczyną tego zjawiska może być nie dostosowanie się w fazie projektowania lub budowania obiektu do norm i wytycznych, które znajdują się w ustawie. Dochodzi wtedy do uchybień z winy człowieka, a konkretnie do niedostosowania się (złamania) prawa budowlanego.
Jedną z większych katastrof budowlanych w naszym kraju było zawalenie się hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 roku na terenie Chorzowa ( woj. śląskie). W czasie katastrowy na terenie obiektu znajdowało się około 700 osób, w tym śmierć poniosło 65 osób, a 170 została rannych. Bezpośrednią przyczyną katastrowy było zbyt duże obciążenie konstrukcji dachowej zalegającym śniegiem ( która już wcześniej na etapie budowy została osłabiona).

KOGO DOTYCZY PRAWO

Prawo budowlane, wyraźnie wskazuje, że odpowiedzialność zawodowa dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie np. projektant, kierownik budowy, inspektor.
W sądach jest wiele spraw z dotyczących uchybień w tym dziale prawa administracyjnego. Dlatego na rynku jest wiele firm ( kancelarii adwokackich), którzy specjalizują się w obronie klientów z szerokiego zakresu prawa budowlanego. Taki wykwalifikowany prawnik posiada ogromny zakres wiedzy i kompetencji w tej konkretnej dziedzinie.